Min Open Source stradigi med hat på

Fedora en livsstil, en livsstil, ikke en regilion, men en måde at leve på, ligesom Qabalah. Noget man kan være fælles om, noget alle kan være en del af, noget alle kan spræde glæde med. Åben kode, er kode man ikke er bange for at vise andre og med andre ord åben kode er kvalitet, en kvalitet der er kontrollerede af så mange, som ikke har nøjes med at læse, men samtidig retter eller optimere koden mens de gennemlæser. Der er ingen tvang, kun folk der føler for den kode de skriver, mange gange for at bruge koden selv.

Fedora 14 jeg byder dig velkommen…

Fedora is a lifestyle, a lifestyle not a religion, it is a way of living just like Qabalah, something you can share with others, something all can be a part of, something there spreads happiness. Open Source is code that it creators is not ashamed to showoff to others, with other words, Open Source is quality, a quality there have been controlled by so many, there not just read though the code, but contribute and optimizing along with there study. There is no force,just people there have passion for the code, they often use them self

Fedora 14 I welcome you…

The post is brought to you by lekhonee v0.7

Share

Comments are closed.